Ons verhaal

De OVAM wil ervoor zorgen dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid daarrond en beïnvloeden de uitvoering van de wetgeving. Hoe deden we dat in 2019? 

Onze prestaties

Afgeleverde bodemattesten, adviezen voor milieuvergunningen, antwoorden op vragen van burgers en bedrijven, onze eigen MVO-activiteiten … We vinden het belangrijk om onze stakeholders op een transparante manier te informeren over onze processen. Bekijk hier onze prestaties.

Jaarrekening

Bekijk hier onze jaarrekening en ons organigram.