Hier staat inhoud waarvoor je marketing cookies moet toelaten. Cookie-instellingen wijzigen

OVAM maakt expertenrol waar als organisator van World Resources Forum

Van 24 tot 27 februari 2019 stond Antwerpen in het teken van het World Resources Forum, een congres dat beleidsmakers, bedrijfsleiders, ngo’s, wetenschappers en het brede publiek samenbrengt om kennis uit te wisselen over het management van grondstoffen. De focus lag op de brede expertise en ervaring van Vlaanderen op het vlak van duurzaam materialenbeheer. De organisatie was in handen van de OVAM.

Wat stond er op het programma?

Hare Majesteit Koningin Mathilde woonde de openingsplechtigheid bij in haar hoedanigheid als ambassadeur van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op het programma stonden sessies en workshops door 48 verschillende experts over de volgende thema’s: steden en regio’s als labo’s voor circulaire economie; bodem en land als een kostbare grondstof; de globale uitdaging voor de recyclage van plastic en textiel; digitale technologie als drijver voor circulaire verandering; en de toekomstige rol van havens in de circulaire economie. Daarnaast konden de 750 participanten deelnemen aan interactieve, diepgaandere sessies, netwerkevents en bedrijfsbezoeken.

Vijf conclusies

Na het congres formuleerde de OVAM vijf conclusies:

  1. Circulaire economie is een katalysator voor klimaatbeleid.
  2. Steden zijn pioniers voor circulaire verandering.
  3. Land en bodem hebben een ondersteunend beleidskader nodig.
  4. Onze manier van leven moet de komende decennia radicaal anders.
  5. De transitie naar een circulaire economie heeft een gecoördineerd globaal actieplan nodig.

De derde conclusie werd opgenomen in de Green Deal van de Europese Commissie.

Lees het Engelstalige verslag

Grote groep mensen poseert rond plakkaat met handtekeningen voor Green Deal

Green Deal Circulair Bouwen is meest succesvolle ooit

320 organisaties schreven zich in voor de Green Deal Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM. Dat maakt het de meest succesvolle Green Deal van Vlaanderen Circulair tot nu toe. Bij de deelnemers horen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties.

Waarom de bouwsector?

De Vlaamse bouwsector heeft een enorme materiaalimpact: zo’n 30 tot 40 % van ons afval komt uit de bouw. De manier waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, maakt een gezamenlijke transitie richting een circulaire economie een groot verschil. Samenwerking maakt het voor organisaties eenvoudiger om de kringloop te sluiten.

Samen doen en leren

De deelnemers van de Green Deal brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Ze testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking. Vlaanderen Circulair organiseert vier keer per jaar een inspiratiedag met Vlaamse en buitenlandse cases. Daarnaast gaat een onderzoeksgroep op zoek naar oplossingen voor juridische en economische drempels.

De Green Deal Circulair Bouwen loopt tot februari 2023.

Meer over deze Green Deal

Grafiek

Steeds meer organisaties vinden weg naar Open Call Circulaire Economie

Ondernemingen, non-profitorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en lokale overheden dienden in totaal 266 projectvoorstellen in voor de derde editie van de Open Call van Vlaanderen Circulair. Dubbel zoveel als bij de eerste call in 2017. Vlaanderen Circulair weerhield in 2019 53 projecten die onder andere werken rond de thema’s bouw (21 %), biomassa en landbouw (17 %), en kunststoffen en verpakkingen (15 %). De Vlaamse Regering ondersteunt de projecten met 4,9 miljoen euro.

Waarom een Open Call?

Risico’s op de markt en een lineair beleidskader maken het moeilijk om circulaire projecten uit te voeren. Naast financiële steun creëert Vlaanderen Circulair een lerend netwerk. De deelnemers testen circulaire projecten in de praktijk en onderzoeken zo mogelijke drempels en drivers. Met die kennis wil Vlaanderen Circulair het beleid op een gefundeerde manier bijsturen.

Sinds 2017 kregen 188 circulaire projecten een subsidie van de Vlaamse Regering. Die trok in totaal een budget van bijna 15,9 miljoen euro uit.

Meer over Vlaanderen Circulair

Ecodesign Challenge
Henry van de Velde Award
Ecodesign Award voor studenten

Drie wedstrijden ondersteunen ecodesign in Vlaanderen

Ecodesign Challenge

Tijdens drie Ecodesign Challenges gingen studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten op zoek naar duurzame oplossingen voor concrete problemen. Ze kregen ondersteuning van experts en presenteerden hun idee voor een professionele jury. De OVAM organiseerde de evenementen.

The City As a Forest (26 & 27 september)

Studenten van de opleidingen Industrieel Ontwerpen en Biologie aan de UGent ontwikkelden oplossingen voor het groen en de bijen in de stad. De jury koos voor Bee Aware en hun ‘We’ll Bee Bak’. Het design van de bak verenigt huisvesting en voedselvoorziening voor de bestuivers met menselijke interactie, connectie met de natuur en educatie.

Everyday Life Hacks (1 & 2 oktober)

Studenten van de opleidingen Productontwikkeling (UAntwerpen) en Idea & Innovation Management (Erasmushogeschool Brussel) zochten concrete manieren om duurzame gewoontes te kweken. Team Orbit won met een hervulbare verpakking voor de pil. Het design hield rekening met de logistieke werking van de farmacie en met een uitbreiding naar andere medicatie en merken.

Cirkelsector Mechelen (15 & 16 oktober)

Studenten van de opleidingen Ontwerp- en productietechnologie, Meubelontwerp en Space and Service Design aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen bedachten oplossingen om nevenstromen te valoriseren binnen de grenzen van de stad. Het team Out Of The Train won door speelse, recreatieve borden te maken van reststromen van de NMBS. De spelelementen zorgen rond het treinstation voor menselijke interactie, denken en beweging.

Ecodesign by OVAM Award

In 2019 ging de ‘Ecodesign by OVAM’-award naar HNST, een jong Vlaams merk dat jeansbroeken produceert die voor 56 % uit gerecycleerd denim bestaan en ontworpen zijn volgens de principes van ecodesign, zodat ze herstelbaar en recycleerbaar zijn. De OVAM duidt in die categorie jaarlijks een winnaar aan tijdens de uitreiking van de Henry van de Velde Awards. In samenwerking met Flanders DC probeert de OVAM ecodesign een prominente plaats te geven in het Vlaamse designerlandschap.

Ecodesign Award voor studenten

De Ecodesign Award voor studenten ging in 2019 naar drie projecten in twee categorieën. In de categorie ‘Everday Life’ ging de prijs naar Simplie, een herbruikbare menstruatiecup met meer draagcomfort, en naar Welle, een doosje waarin je de menstruatiecup kan bijhouden en schoonmaken. In de categorie ‘Problem Solving’ won Devel'up met een biocomposiet uit groente- en fruitafval en geweekte zetmelen. Het materiaal kan gebruikt worden voor decoratie en bewegwijzering op evenementen. De winnaars kregen een geldprijs van 1000 euro en een individuele begeleiding door Flanders DC.

 

Alles over ecodesign