Campagnebeeld ‘Hoe gezond is uw grond?’ - Vlaamse achtertuin
Grafiek onderzochte risicogronden

De Grote Grondvraag sensibiliseert over belang van gezonde grond

Op 5 november 2019 lanceerde de OVAM de communicatiecampagne De Grote Grondvraag. Op de bijhorende website komen grondeigenaars via een eenvoudig stappenplan te weten wat ze moeten doen als hun eigendom een risicogrond blijkt te zijn en waar de OVAM bij helpt. Bij de lancering waren de gegevens van 83 steden en gemeenten beschikbaar, eind 2019 waren dat er 132. Eind 2020 moeten alle 300 steden en gemeenten aan de campagne deelnemen.

Doelstelling 2036

Tegen 2036 wil de OVAM op alle verontreinigde gronden minstens gestart zijn met de sanering. In een eerste stap moet op 85 000 Vlaamse risicogronden (bodems met een verhoogd risico op verontreiniging) een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Zo wordt bepaald of de grond werkelijk verontreinigd is.

In het Bodemdecreet is een eenmalige onderzoeksplicht voor historische risicoactiviteiten opgenomen. Afhankelijk van het type activiteit dat op de grond werd uitgevoerd, moeten eigenaars in 2021, 2023 of 2027 een eerste onderzoek indienen. De Grote Grondvraag brengt eigenaars op de hoogte van de onderzoeksplicht die op hun grond rust.

Naar De Grote Grondvraag

risicogronden

zonder eerste bodemonderzoek in Vlaanderen

deelnemende steden en gemeenten

websitebezoekers

tussen 5 november en 31 december

zoekopdrachten

tussen 5 november en 31 december

78 sessies
600 bodemexperts
37 deelnemende landen

Vijftiende editie van AquaConsoil in Antwerpen

De vijftiende editie van AquaConSoil vond plaats in Antwerpen van 20 tot 24 mei 2019. Het programma focuste op bodemsanering, de herontwikkeling van brownfields en de herinrichting van groene en blauwe ruimte. Eén sessie draaide volledig rond het Vlaamse bodembeleid. Experts uit het werkveld, de OVAM en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) legden daar de link tussen verontreinigde bodems, circulaire economie en innovatie.

Organisatie in handen van OVAM

AquaConSoil, het grootste Europese congres over bodemverontreiniging en bodemsaneringstechnieken, werd ditmaal georganiseerd door de OVAM, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), VITO, een consortium van twintig private sponsors en Deltares, een Nederlands onderzoeksinstituut gespecialiseerd in water en de ondergrond.

 

Lees meer over AquaConSoil

Twee mannen voeren een bodemonderzoek uit

Internationaal netwerk buigt zich over ‘emerging contaminants’

De OVAM neemt het voortouw in de oprichting van EmConSoil, een open Europees netwerk van onderzoeksinstellingen, beleidsorganisaties, bedrijven en adviesbureaus dat zich buigt over nieuwe, weinig bekende verontreinigende stoffen die de laatste jaren in de bodem en het grondwater worden aangetroffen. De partners zullen kennis en ervaring uitwisselen en een praktisch haalbare aanpak ontwikkelen.

Witboek

In het witboek Challenges for emerging soil contaminant governance & policy analyseert de OVAM de uitdagingen en de problemen rond die nieuwe contaminanten en stelt ze acties voor.

 

Meer over EmConSoil

Vlaamse Metaalfederatie en OVAM slaan handen in elkaar

De OVAM en de Vlaamse Metaalfederatie voor de kmo (vzw Vlamef) gaan samenwerken om bedrijven in de metaalbewerking, de metaalverwerking en de machinebouw zo optimaal mogelijk te informeren en te begeleiden bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. De partners zetten ook in op preventie om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen.

Andere federaties

Vlamef is niet de eerste sectorfederatie waarmee de OVAM een samenwerkingsovereenkomst afsluit. Ook andere sectoren, zoals de land- en tuinbouwsector, kunnen rekenen op een actieve ondersteuning bij de aanpak van (historische) bodemverontreiniging. Geïnteresseerde sectorfederaties kunnen een mail sturen naar bodem@ovam.be.

Meer samenwerkingsovereenkomsten