Opvolging van het bodem- en afvalbeheer

Als overheidsinstantie heeft de OVAM een aantal bevoegdheden op het vlak van bodem en afval- en materialenbeheer. In 2019 leverden we 276 167 bodemattesten af, beoordeelden we 3830 bodemonderzoeken (3261 oriënterende en 569 beschrijvende) en gaven we advies over 545 milieuvergunningen.
89

afgeleverde grondstof­verklaringen

276 167

afgeleverde
​​​​​​​bodemattesten

3261

oriënterende
​​​​​​​bodemonderzoeken

569

beschrijvende bodemonderzoeken

+ combinatie OBO/BBO

219

bodemsanerings­projecten

(BSP en beperkt BSP)

545

adviezen voor milieuvergunningen

1360

afgeleverde beslissingen

m.b.t. kennisgevingen voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen

Klantenbeheer

De dienst Klantenbeheer beantwoordt vragen in verband met bodem, asbest, afval- en materialenbeheer en algemene diensten. Door de lancering van de campagne De Grote Grondvraag in het najaar van 2019 lag het aantal vragen in verband met bodem hoger dan de afgelopen jaren.

19 774

telefonische vragen
​​​​​​​over bodem

3918

telefonische vragen
​​​​​​​over afval- en materialenbeheer

1106

telefonische vragen
​​​​​​​over asbest

1175

telefonische vragen
​​​​​​​over algemene diensten

7910

vragen via
​​​​​​​bodem@ovam.be

2031

vragen via
​​​​​​​info@ovam.be

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Sinds 2019 implementeert een halftijdse coördinator de MVO-visie in de dagelijkse werking van de OVAM. Door in te zetten op vijf thema’s – welzijn, afval, energie en klimaat, duurzaam aankopen en mobiliteit – maken we intern de transitie naar een duurzame organisatie. 

Drie personen houden kader met VCDO-certificaat vast
217

vrouwelijke personeelsleden

132

mannelijke personeelsleden

42 %

vrouwen in leidinggevende functies

4,1 %

werknemers met een handicap of chronische aandoening

5,5 %

personeelsleden met een migratieachtergrond

11,59 kg

restafval per medewerker

5 GWh/jaar

primair energieverbruik

459 ton/jaar

CO2-uitstoot

75,5 %

van de werknemers gebruikt fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

Welzijn

De OVAM engageert zich om het welzijn van haar personeelsleden op te volgen en te verbeteren. Daarom startten we in 2019 een proefproject op aan de hand van twee ‘welzijnsmonitors’: de vragenlijsten ‘Gedragsindicatoren welzijnsbeleid’ en ‘Welzijnsbevraging met betrekking tot de beleving op de werkvloer’, beide opgemaakt door Better Minds at Work. 

Drie smileys. Hand wijst tevreden smiley aan

Afval

Naar analogie met het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval stelde de OVAM zich tot doel om de hoeveelheid restafval per medewerker in het OVAM-gebouw tegen 2022 met 15 % te reduceren ten opzichte van 2013. Door een uitgebreide analyse en sensibilisering werd dat streefdoel in 2019 al behaald.

Man met wit hemd en das sorteert afval

Energie en klimaat

De OVAM streeft naar een CO2-reductie van 40 % en een reductie in primair energieverbruik van 27 % tegen 2025 ten opzichte van 2015. Daarvoor zijn ingrepen nodig in het gebouw waar de OVAM momenteel gehuisvest is. In 2019 zijn er gesprekken gestart over de overname van het beheer van het gebouw door het Facilitair Bedrijf. De energiehuishouding is daarbij een aandachtspunt.

Meisje loopt door veld met graan richting windmolens in de verte

Duurzaam aankopen

De OVAM beoogt om vanaf 2020 100 % duurzaam aan te kopen door rekening te houden met duurzaamheidscriteria. Dat geldt ook voor de aanbesteding van bodemsaneringswerken.

Twee vrouwen werken in de moestuin

Mobiliteit

De OVAM stimuleert personeelsleden om hun woon-werkverkeer te organiseren via het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagens).
Man in hemd op de fiets
Elektrische auto laadt op

E-mobility

Sinds eind 2019 telt het dienstwagenpark van de OVAM twee elektrische auto’s. De Nissan Leafs kunnen worden opgeladen aan vier laadpunten op de parking.
Vier personen met fluohesjes en vuilniszakken vast

Zwerfvuilacties

OVAM-medewerkers organiseerden in 2019 zwerfvuilopruimacties in Mechelen. Tijdens één actie verzamelden ze 30,5 kilogram restafval en 6,5 kilogram pmd.
Mensen staat rond tafels waarop dingen worden verkocht

OVAM 4 Life

Tijdens de eindejaarsperiode zetten OVAM-medewerkers originele acties op om geld in te zamelen voor het goede doel. In 2019 was het eindbedrag 5676,26 euro.