Luchtfoto afbraakwerken
Afbraakwerken met graafmachine zijaanzicht
Luchtfoto afbraakwerken, opslaggebouwen en woningen
Saneringswerken
Saneringswerken met duidelijk zicht op graafvlak

Brownfield in Edegem wordt groene woonwijk

De OVAM begeleidde een ambtshalve sanering op het voormalige terrein van technologiebedrijf Agfa-Gevaert aan de Fort V-straat in Edegem. In totaal werd 30.000 ton verontreinigde grond afgevoerd en verwerkt.

Historische verontreiniging

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het terrein een vliegtuigherstelplaats. Die activiteit veroorzaakte een historische bodemverontreiniging met minerale olie, BTEX’n, VOCl’s en enkele niet-genormeerde parameters. Tijdens de ontgraving van het brownfield troffen de saneerders bovendien asbest aan in de toplagen van de bodem en op een stort met metalen en houtafval.

De OVAM en projectontwikkelaar Revive sloten een overeenkomst voor een gezamenlijke aanbesteding voor het transport en de verwerking van de verontreinigde grond. De waterzuivering draaide tijdens de sanering deels op zonne-energie.

Duurzame woonwijk

In 2020 start Revive met de bouw van 350 woningen en appartementen. De projectontwikkelaar heeft ruim aandacht voor duurzame oplossingen, zoals hergebruik van bouwmaterialen, energiezuinige woningen, een warmtenet en regenwaterrecuperatie voor drinkwater. Om zo weinig mogelijk grond te transporteren, zal de saneringsput deels gebruikt worden voor het bouwen van de ondergrondse parking. De rest van de put wordt opgevuld met aarde die vrijkomt tijdens de bouw.

Buurtfeest met concert

Brandstoffendepot maakt plaats voor circulaire proeftuin

De OVAM heeft een terrein gesaneerd tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan in Oostende. De bodem en het grondwater waren zwaar verontreinigd met minerale olie. Tot eind vorige eeuw was er een garagewerkplaats en bovengrondse opslagplaats van North Sea Bunkers gevestigd. De OVAM en afdeling KUST gingen een samenwerkingsverband aan om de vermengde bodemverontreiniging aan te pakken.

Asbest ontdekt

De saneerders stuitten al snel op negen kelders met zware funderingen en massieven vol met asbesthoudend materiaal en sloopafval. Daarom stelden ze een asbestinventaris en een bijbehorend plan van aanpak voor de asbestverwijdering op. Ook een ondergrondse bakstenen koker kwam bloot te liggen. De koker zat vol met slib en pure olie. Na analyses bleek dat de doordrenkte bakstenen sterk verontreinigd waren.

Duurzame herontwikkeling

De herontwikkeling van het terrein maakt deel uit van het masterplan Oosteroever. In het noorden van de stad laat de gemeente duurzame appartementen en een park aanleggen, rekening houdend met de havenactiviteiten. Nummer 27 van de Hendrik Baelskaai functioneert momenteel als een ontmoetingsplek voor de buurt en als circulaire proeftuin voor stadsontwikkeling voor en door bewoners, lokale verenigingen en ondernemers. In de toekomst moet de site deel uitmaken van een industriezone die focust op circulaire economie.